แมงกระพรุนน้ำมันงา

บทความ “เสน่ห์ของอาหารจีน” เมนูที่ 9 ขอเสนอแมงกระพรุนน้ำมันงา ออเดิร์ฟสไตล์จีนๆ สัมผัสกรุบๆเด้งสู้ฟัน หอมน้ำมันงา กลมกล่อมด้วยเครื่องปรุงรส คนที่ชอบกินแมงกะพรุนน้ำมันงาต้องไม่พลาด ที่อินกิงเหลา แจ้งวัฒนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *