ห้องออกกำลังกายอยู่ที่ชั้นสอง

กฎระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย JUMBOGYM

 • ห้องออกกำลังกาย เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-21.00 กรุณาติดต่อที่แผนกต้อนรับก่อนใช้ห้อง
 • ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 • ต้องสวมใส่รองเท้ากีฬาทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าใช้บริการ
 • ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องออกกำลังกาย
 • กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และห้ามทำแผ่นเหล็กตกหล่น
 • ห้ามถอดเสื้อผ้าและรองเท้าขณะออกกำลังกาย
 • ห้ามเสพสารเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ในห้องออกกำลังกาย
 • ห้ามนำเป้และกระเป๋าเข้ามาวางในห้องออกกำลังกาย
 • ห้ามนำอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
 • ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่านเอง ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการแต่อย่างใด
 • หากพบเห็นอุปกรณ์เสียหาย หรือระบบต่างๆ ของห้องออกกำลังกาย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โปรดแจ้งแผนกต้อนรับของโรงแรม
 • หากท่านทำความเสียหายกับอุปกรณ์ในห้องออกกำลังกาย ท่านจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • ห้ามใช้น้ำมันนวดทุกชนิดในห้องออกกำลังกาย
 • ต้องเช็ดเหงื่อที่เปื้อนเครื่องออกกำลังกายทุกครั้ง หลังเล่นเสร็จ
 • เมื่อใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายเสร็จแล้ว กรุณาเปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอื่น เข้ามาใช้อุปกรณ์ได้ต่อไป