ห้องรีดผ้าอยู่ที่ชั้นสาม ท่านสามารถขอกุญแจเพื่อใช้บริการได้ที่แผนกต้อนรับ