โรงแรมจัมโบเทล บริการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา

สามารถจัดอาหารทั้งแบบบุฟเฟต์และโต๊ะจีน จุได้ถึง 300 คน

มีห้องประชุม สัมมนา ทั้งห้องเล็กห้องใหญ่

ท่านสามารถสอบถาม รายละเอียด ได้ที่ 025741006