โรงแรมไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก และระเบียง, หากพบว่ามีการสูบเราขอคิดค่าบริการทำความสะอาดห้อง 2500 บาท

พื้นที่สูบบุหรี่ ทางโรงแรมจัดให้ที่บริเวณชั้นหนึ่ง