นโยบายการเข้าพัก

 • เวลาเช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป กรณีเช็คอินก่อนเวลาที่กำหนดเราคิดค่าบริการ 100 บาทต่อชั่วโมง. หากท่านจองกับโรงแรมโดยตรง สามารถเข้าพัก Check In ได้ตั้งแต่สิบโมงในช่วงที่ไม่ได้มีความต้องการใช้ห้องพักสูง. หากท่านจองผ่านตัวแทนขาย เวลาการเช็คอินจะเป็นตามเงื่อนไขการจองที่ท่านใช้
 • ผู้เข้าพักจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อแสดงตนเมื่อลงทะเบียนเข้าพัก และให้ข้อมูลเพื่อนำลงทะเบียนผู้เข้าพักตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
 • เวลาเช็กเอาท์ได้ไม่เกิน 12.00 น. โดยคืนคีย์การ์ดให้แก่พนักงานต้อนรับ, หากท่านมีกำหนดเดินทางเกินกว่านี้ ท่านสามารถฝากกระเป๋าเดินทาง หรือแจ้งให้กับพนักงานต้อนรับเพื่อขยายเวลา ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 100 บาทต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความพร้อมของห้องพัก
 • หากท่านไม่พอใจในห้องพัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพห้อง หรือความสะอาด ขอให้แจ้งพนักงานต้อนรับ เพื่อแก้ไข, เราขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนห้องหากท่านใช้ห้องพักแล้ว
 • กรุณาฝากกุญแจห้องไว้ที่แผนกต้อนรับ ทุกครั้งที่ออกจากโรงแรม
 • เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามคำขอพิเศษของท่าน เช่น ห้องติดกัน ใกล้ลิฟท์ ฯลฯ คำขอพิเศษเหล่านี้จะถูกระบุอยู่ในข้อมูลการจอง โปรดแจ้งคำขอให้เราทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของทางโรงแรม
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าพักฟรีหากพักร่วมกับผู้ใหญ่ที่ชำระค่าห้อง ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง, ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบและดูแลเด็กตลอดเวลาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดหลีกเลี่ยงการให้เด็กอยู่ในห้องพักหรือบริเวณโรงแรมตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล
 • ทางโรงแรมให้บริการสถานที่จอดรถฟรีสำหรับผู้เข้าพัก รถทุกคันจะต้องระบุทะเบียนรถไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเช็คอิน. หากจอดรถทิ้งไว้ในที่จอดรถของโรงแรมหลังจากที่ผู้เข้าพักได้เช็คเอาท์แล้ว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรงแรม โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจอดรถ ชั่วโมงละ 50 บาท
 • โรงแรมไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก, รวมถึงในระเบียงห้อง. เรามีบริเวณสำหรับสูบบุหรี่จัดไว้ที่ชั้นหนึ่ง. หากเราพบว่าท่านสูบบุหรี่ โรงแรมขอปรับเป็นเงิน 2500 บาทเพื่อทำความสะอาดกลิ่นบุหรี่
 • ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าพัก
 • โปรดช่วยโรงแรมประหยัดพลังงานโดยปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่ไม่จำเป็นเมื่อออกจากห้องพัก และโปรดช่วยเราประหยัดน้ำ โดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง
 • สำหรับแขกที่เข้าพักหลายคืน ชุดผ้าปูที่นอนจะไม่ได้เปลี่ยนทุกวันเว้นแต่ท่านจะแจ้งความต้องการ

การจ่ายค่าห้องพักและมัดจำห้องพัก

 • ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีโรงแรมได้ที่แผนกต้อนรับในวันที่เช็คอิน. โรงแรมรับบัตรเครดิตทั้ง VISA และ Master Card. โปรดแสดงหลักฐานการจองหรือการจ่ายเงิน หากท่านได้จองมาก่อนหรือจ่ายเงินล่วงหน้า
 • การมัดจำห้องพักเป็นการการันตีการเข้าพักของท่าน. กรณีท่านต้องการยกเลิการจอง ถ้ายกเลิก 7 วันก่อนการเข้าพักสามารถรับเงินคืนทั้งหมด หรือ ถ้ายกเลิก 2 วันก่อนวันเข้าพักได้รับคืน 50%. โดยใช้เวลาดำเนินการเพื่อคืนเงิน 3 วันหลังรับเรื่อง โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านทำเรื่องไว้โดยหักค่าดำเนินการ 20 บาท. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้แสดงในวันเข้าพัก. หากชื่อผู้โอนเงินไม่ใช่ชื่อท่าน โปรดระบุตอนโอนว่าจ่ายเงินเพื่อการพักในชื่อของท่านหรือมีหลักฐานอื่นแสดงการโอนเงินเพื่อการพักของท่าน
 • ในช่วงที่มีความต้องการใช้ห้องพักสูง, ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำแม้ท่านจะยกเลิกการจอง

นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สูญหายของผู้เข้าพัก

 • โปรดอย่าทิ้งของมีค่าไว้ในห้องหรือในรถ โรงแรมได้จัด “ตู้นิรภัย” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่แผนกต้อนรับสำหรับบริการนี้ โรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของท่านเมื่อมีการสูญหายหรือสูญเสียเกิดขึ้น
 • หากผู้เข้าพักพบว่าได้ลืมทรัพย์สินไว้ได้โปรดติดต่อกับโรงแรมทันที. ทางโรงแรมจะพยายามอย่างดีที่สุดในการช่วยเหลือค้นหาสิ่งของที่สูญหาย
 • หากทางโรงแรมพบเจอสิ่งของหลังจากที่ผู้เข้าพักได้เช็คเอาท์ออกไปแล้ว. ทางโรงแรมจะเก็บรักษาไว้ให้เป็นเวลา 14 วันถ้าสิ่งของนั้นไม่ใช่สิ่งของที่เน่าเสียได้
 • ทางโรงแรมยินดีที่จะส่งสิ่งของที่ผู้เข้าพักลืมไว้ทางไปรษณีย์. ค่าจัดส่งจะถูกเรียกเก็บจากผู้เข้าพัก โดยจะคิดค่าบริการจัดส่งคือค่าธรรมเนียมจากบริษัทขนส่งบวกกับค่าบริการตามความเหมาะสม. ทางโรงแรมไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินใดๆ ที่สูญหายหรือเสียหายหรือส่งผิดระหว่างการขนส่ง

นโยบายด้านความปลอดภัย

 • เพื่อความปลอดภัย, ประตูด้านถนนใหญ่แจ้งวัฒนะจะปิดหลัง 3 ทุ่ม กรุณาใช้ประตูอื่นโดยจะมีป้ายบอกเส้นทาง
 • ห้ามไม่ให้ประกอบอาหาร จุดเทียนและธูป. เนื่องจากอาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 • โรงแรมไม่อนุญาตให้นำปืนและอาวุธเข้าโรงแรม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักท่านอื่น
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าพักหากผู้เข้าพักมีโรคติดต่อ, หากเกิดโรคระบาด ทางโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการป้องกันตามมาตรฐานการป้องกันโรค ทางโรงแรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดห้องพักจากผู้เข้าพักตามความเหมาะสม
 • โรงแรมไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่างๆ ไปคลุมหลอดไฟ โทรทัศน์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือการนำผ้าเช็ดตัวไปคลุมเครื่องทำน้ำร้อนและสิ่งของอื่นๆ เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนและอาจเกิดไฟไหม้
 • โปรดศึกษาแผนผังการอพยพฉุกเฉินที่ประตูห้องพักแต่ละห้อง

นโยบายด้านความเสียหาย

 • ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความจงใจหรือกระทำโดยประมาทต่อห้องพัก, สถานที่หรือทรัพย์สินของโรงแรม. โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะระหว่างการเข้าพักหรือพบหลังจากผู้เข้าพักได้ทำการเช็คเอาท์ออกไปแล้วตามดุลยพินิจของทางโรงแรม. ในขั้นต้นทางโรงแรมจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสียหายเพื่อให้ผู้เข้าพักเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด. หากความเสียหายที่เกิดจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา,ผู้เข้าพักจำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ราคาค่าความเสียหาย

(โปรดตรวจสอบเมื่อท่านเข้าพักและแจ้งพนักงานต้อนรับ หากพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเสียหายตั้งแต่ต้น)

 • กุญแจและคีย์การ์ด 500 บาท
 • เต้ารับคีย์การ์ด 500 บาท
 • รีโมทเครื่องปรับอากาศ 500 บาท
 • รีโมทโทรทัศน์ 500 บาท
 • โคมไฟเซรามิค (บางห้อง) 1,000 บาท
 • แก้วน้ำ 100 บาท
 • ดอกไม้ตกแต่ง 100 บาท
 • ปลอกหมอน 50-100 บาท
 • ผ้าปูที่นอนผืนเล็ก 120-500 บาท
 • ผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ 150-800 บาท
 • ผ้าห่ม 200-1,000 บาท
 • ผ้าเช็ดตัว 50-300 บาท
 • ผ้าเช็ดเท้า 50-200 บาท
 • โต๊ะ 2,500 บาท
 • เก้าอี้ใหญ่บุหนัง (บางห้อง) 5,000 บาท
 • หัวฝักบัว 250 บาท
 • สายฉีดชำระ 250 บาท
 • ฝานั่งชักโครก 500 บาท
 • ไดร์เป่าผม (กรณีใช้) 700 บาท
 • กาต้มน้ำ (กรณีใช้) 1,000 บาท
 • ฯลฯ