โรงแรมมี รปภ และกล้องวงจรปิดบริเวณจุดสำคัญ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความปลอดภัยต่อแขกที่มาพัก

มีไฟฉุกเฉินบริเวณ ระบบตรวจจับควัน ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามมาตรฐานอาคาร